Khóa học Guitar

Guitarist: Nguyễn Thượng Hiển

Nghệ danh: Hiển Râu

Đã có hàng chục năm học, làm việc và giảng dạy với đàn guitar

Đã mở hàng trăm lớp dạy nhạc cụ cho hàng ngàn học viên về guitar

Là giảng viên nổi tiếng về dạy guitar online

Có hơn 300.000 Follower trên Youtube và gần 200.000 Follower trên Facebook

Khóa học “Guitar đệm hát trong 30 ngày” là tôi tổng hợp tất cả các kiến thức cần thiết để cho người mới bắt đầu có thể học và đệm hát được sau ít nhất 30 ngày hoặc 1 người đã đệm hát được nhưng muốn nâng cao kỹ thuật của mình…”

0
Ngày
0
Giờ
0
Phút
60
Giây

Call Now Button0936353534